Існує 2 варіанти, як може виглядати власне висловлювання.

Існує 2 варіанти, як може виглядати власне висловлювання. 1️⃣ - це теза, аргумент, приклад з літератури, аргумент, приклад з історії чи з нашого життя і висновок. 3️⃣ - теза, 2 аргументи, 2 приклади, висновок. ?Усе починаємо писати з нового абзацу. Враховуйте, що в другому варіанті можна легко заплутатись у тих двох прикладах. ?Тема твору вкінці найчастіше містить якесь запитання або ж рідше - певне твердження. На початку свого твору, у тезі, можна?погодитися? з тим, що йому запропонували, або ?не погодитися?, тобто спростовувати це. Є ще третій варіант. Ми можемо сказати, що подане вище твердження є неоднозначним, і ?з одного боку, ми погоджуємось з ним, а з іншого - ні?. Але зверніть увагу, що надалі нам прийдеться подавати один аргумент і приклад “за”, інший - “проти”, висновок знову ж таки буде неоднозначним. ? Після тези йде аргумент. Це, можна сказати, розширення нашої думки, наведеної у тезі. ?Потім потрібно навести приклад з літератури (бажано української), який підтверджує нашу думку. Ми ніби доводимо: «Ось, я недарма про це говорю, такий випадок був у такому творі». ?Коли ми вже написали усе вище сказане, потрібно подати ще один аргумент, поглянути на ситуацію з іншого боку. І на підтвердження цього додати приклад із власного життя або з історії. Правдивість цього ніхто перевіряти не буде?. ?Ось ми і дійшли до висновку. Тут всього лиш потрібно гарно підсумувати все те, що Ви намагались донести своїм висловлюванням. Можна сказати, що ми просто переформульовуємо тезу, але вже спираючись на аргументи та приклади, додаємо щось нове. І наш твір готовий.? Усе в твоїх руках, тренуйся і повір у це, успіху!??  #знобіологія #знобіологія2021 #знохімія #знохімія2021 #зноматематика #зноматематика2021 #зноукрмова #зноукрліт #зноукрмова2021 #зноукрліт2021 #зноісторія #зноісторія2021 #зноанглійська #зноанглійська2021 #znobiology #znobiology2021 #zno #зно #zno2021 #зно2021 #brames_school #brameszno