Як ви і замовляли - складносурядне речення ?

Як ви і замовляли - складносурядне речення ? Пригадаймо ? ?У простому реченні будемо мати лише одну граматичну основу (підмет і присудок) ?Якщо ж у нас буде дві або більше граматичні основи (підмет і присудок, ще один підмет і присудок), тоді це буде складне речення. Тобто можемо сказати, що складне речення складається з двох або більше простих речень. ?Важливо запам'ятати, що у складносурядному реченні два або більше простих речень будуть рівноцінними, самостійними. Ми не зможемо виділити якесь із них головним, а якесь залежним, і не зможемо поставити питання із одного речення до іншого. Тому їх легко роз'єднати на два окремих речення. ?Наприклад: Наталя дуже любить плавати, і вона хоче займатися цим професійно. Отже, ми можемо розділити це складне речення на два простих: Наталя дуже любить плавати. Вона хоче займатися цим професійно. Саме в цьому і є особливість складносурядного речення від складнопідрядного, у якому є головне і залежне речення. Також важливим критерієм визначення складносурядного речення є ⏳сполучники⏳. Оскільки є дві окремі групи сурядних і підрядних сполучників, то знаючи їх, ми можемо давати характеристику реченню. До сполучників сурядності належать: ✔ єднальні: і, й, та (=і), ні ... ні. Вони означають поєднання або приєднання: Дівчинка не боялась висловлювати свою думку, і батьки підтримувати її у цьому. ✔ протиставні: а, але, та (=але), проте, зате, однак, які виражають зіставлення або протиставлення: Анна росла сміливою дитиною, проте бабусі це ніколи не подобалося. ✔ розділові: або, чи, або ... або, чи ... чи, то... то, чи то... чи то, які вказують на несумісність явищ або їхню черговість: Чи то море вийшло з берегів, чи то сьогодні вночі випав такий сильний дощ. Отож підсумуймо!? 1⃣ Щоб охарактеризувати речення, спочатку потрібно визначити у ньому підмет і присудок. 2⃣ Якщо їх два або більше, це означає, що речення складне. 3⃣ Якщо два або більше простих речень є однаково самостійними, між ними не можна поставити питання і вони поєднані сурядними сполучниками, то це складносурядне речення? А про складнопідрядні речення поговоримо вже в наступному дописі.? Якщо чекатимеш, став плюсик в коментарях? #znomova2021 #зномова