Така різна частина Читання...

Така різна частина Читання... ?? Hi people. Did you miss? This is our new post with information to prepare for the Reading part! У ЗНО з англійської однією з частин є Reading, яка складається з різних типів завдань, що потребують навичок аналізу тексту різними типами читання. Так, крім звичайного читання на повне розуміння тексту, є ще кілька видів. ??Intensive reading З цим видом читання ви, скоріш за все, знайомі ближче всього. Саме таким чином ви читали тексти у школі на уроках анлійської. Такий спосіб застосовується при вивченні мови, інтенсивному детальному розборі тексту, його граматичних структур, конструкцій, окремих слів, розуміння його повного сенсу. ?Scanning Сканування або Пошукове читання — метод, який часто називають «Читанням по діагоналі». Він спрямований на пошук окремих контрольних слів у тексті без повного занурення в його сенс. Цей вид не має на увазі розбір граматичних конструкцій і повний переклад, але дає змогу знайти невідомі слова, або знайти конкретну необхідну інформацію в тексті. Завдання на цей вид читання є у тестах ЗНО, у яких потрібно знайти потрібні слова для підтвердження тематики окремого уривка тексту або картинки. ?Skimming Швидке читання призначене для швидкого перегляду тексту на актуальність інформації в ньому. Наприклад, ви застосовуєте цей вид читання при виборі книжки на полиці магазину, або виборі потрібного для виконання якоїсь роботи інформаційного сайту серед багатьох інших. Метою скиммінгу є оцінка на цікавість тексту, його складність та загальний сюжет. ?Extensive reading Ознайомлювальне читання — знайомство з новою інформацією. Цей тип має на увазі повне засвоєння змісту тексту без відволікань на незнайомі слова, зрозумілі за контекстом. У цьому режимі читають, наприклад, художню літературу. Такий вид читання знадобиться, щоб дати змогу відповісти на питання по тексту, переказати зміст або висловити враження від прочитанного. Читайте по-різному! Щасти у підготовці до ЗНО з англійської!? #знобіологія #знобіологія2021 #знохімія #знохімія2021 #зноматематика #зноматематика2021 #зноукрмова #зноукрліт #зноукрмова2021 #зноукрліт2021 #зноісторія #зноісторія2021 #зноанглійська #зноанглійська2021 #znobio